ВАЖНО

Някои говорни нарушения се предават по наследство, а други се придобиват по време на сензитивния период на развитие от 0 до 7 години.

Говорните и езиковите нарушения могат да бъдат симптом на по-тежки нарушения – интелектуални, психически и др.

Нарушенията в говора и езика могат да доведат до проблеми в общото психично развитие на детето, до обучителни трудности и отклонения в поведението.

 • ЦДГ № 56

  гр. София,
  ж.к. Лозенец
  бул. "Свети Наум" № 22
  тел.: 02 866 21 97

  Директор: Светла Игнатова
  svetla_smr@abv.bg

 • Архив Новини

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com